Article Image

Istwa Lesly Center bòlèt an Ayiti

30th January 2021

Vann bòlèt se pa yon bagay ki fasil ditou. Ou deside mize lajanw nan on aktivite kote ou pa vrèman si vre ke moun yo ap pèdi. Si sa rive boul kap sòti an pi fò moun genyenl, ou deja fè fayit. Wap priye chak jou pou nonb moun kap genyen yo minim pouw te ka fè plis benefis. Kreyasyon Lesly ale pi lwen ke senp istwa sa. Nap raple ke Lesly Center fonde nan yon peryòd kote peyi an te anba men diktati. Sa te ka rive tonton makout yo nan sans abitrè l mande pou bank lan peyel san ke boul li an pa sòti. Kontèks kreyasyon Lesly Center pat fasil menm.

Lesly Center Bòlèt

Lesly Center bòlèt se yon operate jwèt aza an ayiti. Antrepriz yo rele Lesly Center an fonde nan ane 1964. Moun ki kreye antrepriz sa rele Emmanuel Lesly Brezault. Se youn nan distribitè ki pi ansyen an ayiti nan zafè vann bòlèt. Li chaje ti bank toupatou nan peyi an. Li fè pati distribitè ki fè anpil kòb nan sektè jwèt aza an Ayiti. Epi anpil amatè fè kòb lakay li tou

Sèvis Lesly Center ofri

Lesly Center se yon distribitè lotri tradisyonèl. Lè yo di yon distribitè fè pati distribitè tradisyonèl sa vle son distribitè ki gen anpil ti biwo gaye toupatou nan peyi epi yo itilize fich pou moun ka jwe. Yo ofri kòm jwèt : bòlèt, maryaj, loto3, loto4, epi loto5 chif. Enbn Lesly Center se sèlman 5 jwèt lotri sa yo li gen lakay li.

Kòmanw ka jwe nan Lesly Center

Pouw jwe nan bòlèt Lesly Center wap senpman bezwen pouw kapab di pou boul ou anvi jwe an epi aprè moun nan biwo ap fè fich lan pou ou. Ou pa bezwen gen 18 lane pouw jwe, men pouw al touche lajan ou oblije bay on moun ki gen 18 lane fè sa pou ou. Paske pouw touche yap mandew on pyès idantite. Se ak pyès idantite an wap kapab touche.

Enfòmasyon enpòtan

Lesly Center fè 2 tiraj nan yon jounen. Yon tiraj Lotri Nouyòk nan midi ak yon lòt tiraj lotri Nouyòk aswè. Ou ka jwe nan premye tiraj lan sòti 7è nan maten jiska 11è 59 nan aprè midi. Ou ka jwe nan dezyèm tiraj lan soti midi 1 rive jiksa 6zè 59 nan aswè. Lèw fin, fòk ou kenbe fich ou byen fon lakay ou pou pa kite lòt moun al touche nan plas ou. Pa kite moun konnen boul wap jwe an. Toujou verifye si se boul ou te anvi jwe an yo mete nan fich ou an. Paske ou te ka bay on boul pi se pa li yo mete. Lè sa se ou ki ap pèdi pou de tou jew.

Jwèt lotri se yon bèl jwèt. Pou jwi bèlte jwèt lan, fow jwe nan men distribitè ou konnen ki paka pa peyew. Lesly Center se youn nan distribitè ki enspire anpil konfyans sou mache. Siw deside jwe nan Lesly Center, ou ap jwenn lajanw depi boul ou sòti.

Contactanos!

(407) 874-7898