Article Image

Istwa Lisa Lotto an Ayiti

30th May 2020

Si depi lontan an Ayiti, amatè bòlèt plis abitye ak sistèm ale fè fich nan yon bank bòlèt. Sistèm fich lan vin twò ansyen nan on mond kote moun ap jwe lotri apati telefòn mobil yo. Se pa tout fwa ou ka deplase pouw al fè fich nan on bank bòlèt. Kontrent distans lan senpman konn fèw pa anvi jwe bòlèt. Enbn nan lane 2013, yon distribitè bòlèt parèt ak on sistèm ki ka rezoud pwoblèm sa. Distribitè sa rele Lisa lotto.

Lisa Lotto

Lisa Lotto se yon distribitè lotri ki pa gen lontan depil kreye. Se yon distribitè ki diferan de distribitè lotri tradisyonèl ki fonksyone nan sistèm fè fich. Moun ki fonde Lisa Lotto yo vin konprann moun yo vin ap itilize telefòn plis chak jou. Epi yo konprann tou pwoblèm distans lan son faktè defavorab pou moun jwe tou. Gen yon dènye pwen tou, anpil moun ki pat renmen jwe bòlèt se paske lèw jwe mou nap fasil pouw konnen epi jwe boul ou. Men lèw jwe dèyè telefòn moun pap ka vòlè boul ou.

Moun ki ka jwe nan Lisa

Pou yon moun kapab jwe lotri nan Lisa fok moun lan gen pi plis pase 18 lane. Fòk moun nan gon telefòn Digicel. Fòk moun nan pa on anplwaye oubyen fè pati konsèy administrasyon konpayi tankou Digicel, Movilot ak Lisa. Pouw jwe fòk ou gen kòb sou telefòn Digicel ou. Lèw fin fè kòd Lisa epi antre boul ou yo, fok ou resevwa yon mesaj konfimasyon. Siw pa resevwa mesaj konfimasyon an. Ou pap ka touche. Nan ka pa resevwa mesaj konfimasyon kouri rele nan 888.

Sèvis Lisa ofri

Anplis de jwèt lotri tradisyonèl nou konnen yo tankou : Loto3, Loto4, Maryaj ak Loto5. Lisa bay lòt sèvis ki entèresan ankò tankou Boloto ak Lotto5p5

Kòman jwe lotri nan Lisa

Pouw jwe nan lotri Lisa, wap bezwen pouw byen konnen kòd sèvis wap jwe an. Pouw jwe Boloto, wap konpoze 8883boul ou yo# epi wap peze send sou telefòn ou an. Pouw jwe Boloto Combo 6 wap gen pou konpoze 88863boul ou yo#. **Pouw jwe Loto 5p5, wap konpoze 7205chif# epi peze send sou telefòn ou. Pouw jwe Maryaj sou Lisa, wap konpoze **882 boul ou anKantite kòb wap jwe an# epi peze send. Pouw jwe Loto 3, wap konpoze 8833chif*kantite kòb wap jwe an# epi send. Pouw jwe Loto4, wap konpoze 8844chif*kantite kòb wap jwe an# epi peze send.

Kòb ou ka fè

Ak boloto ou ak fè jiska 5milyon goud depi ou fè Jackpot avèk sèlman 25 goud. Ak Lotto 5p5, ou ka fè jiska 200 000 goud ak sèlman 5 goud. Kounya plan tradisyonèl, kòb ou pral fè an depann de kantite ou ap jwe an. Se toujou menm prensip opsyon gayan yo aplike ak jwèt lotri tradisyonèl yo.

Ki kote ou ka pran kòb ou lèw genyen

Depi ou genyen nan lisa ou kapab touche nan men ajan SogeXpress oubyen ajan Moncash yo liste sou sit yo an.

Enfòmasyon enpòtan

Ou pa dwe kite plis ke 90 jou pase san ou pa al reklame prim ou an. Depiw jwe nan Lisa Loto ou tou dakò pou antrepriz lan itilize imaj si toutfwa ou ta fè pati moun ki genyen yo.

Lisa se yon antrepriz ki jèn epi ki chaje anbisyon nan domèn lotri an Ayiti.

Contactanos!

(407) 874-7898