Article Image

Lotri an Ayiti plis kon senp jwèt

15th November 2020

Si nan anpil peyi moun jwe lotri jis pou amize oubyen pou tante on senp kou chans. An ayiti, moun yo jwe jwèt lotri pou plis pase sa. Li enstalel nan sosyete kòm yon bon mwayen pou fè lajan. Sitou nan on peyi kote opòtinite yo mens anpil, jwe lotri parèt pi bon altènativ fas ak dezespwa lavi an. Ou pa janm mande tèt ou konbyen moun ki te gendwa vin vòlè oubyen fè move zak si pat gen jwèt lotri nan peyi an.

II.

Si an Ayiti moun yo gen tandans pou pran bòlèt tankou lotri men lotri pa bòlèt sèlman. Lotri se tout varyete jwèt ki gen on tiraj ladanl kote depiw jwe on chif oubyen on konbinezon ou gen posibilite pouw genyen. Kidonk bòlèt kòm kategori lotri fè pati lis varyete kategori lotri men se pi gwo epi pi popilè kategori. Lòt kategori nou jwenn moun yo jwe isit se: maryaj, loto 3 chif, loto 4 chif ak loto 5 chif. Chak lotri sa yo gen prensip yo.

III.

Bòlèt lan se yon tiraj kote gen 2 boul ki gen pou sòti. Chak boul sa yo reprezante on lo. Gen twa lo senpman nan tiraj bòlèt. Depi boul ou an sòti nan youn nan lo yo ou genyen. Maryaj nan li menm se 2 boul ou chwazi depi tou 2 boul sa sòti ou genyen nenpòt jan lòd lan ye nan 3 lo an. Loto 3 li menm ou gen pouw chwazi on nonb ant 000 jiska 999, si nonb ou an sòti nan premye lo nan bòlèt Nouyòk lan ou genyen. Pa egzanp si se konsa lòd bòlèt Nouyòk lan ye : 245 32 56. Loto 4 ak chif lan sanse fonksyone menm men gen youn fòk 4 chif ou sòti lòt la li menm se 5 chif ki dwe sòti nan yon lòd byen espesifik.

IV.

An Ayiti gen plis bank bòlèt pase ajans bank komèsyal yo. Pa gon seksyon kominal nan peyi an ki pa gen omwens yon grenn moun kap vann bòlèt. Nan machan bòlèt lan gen gwo ajans kote kip eye moun yo direkteman men gen ti machan lan. Ti machan lan se sa ki ti bank bòlèt nan yon ti pyès kay lan. Moun sa li menm li tire on pousantaj sou nonb moun ki jwe bòlèt lakay li pandan yon jounen. Men konn touche 2 fwa si l bay posibilite pou fè fich ni nan bòlèt nouyòk midi ni nan bòlèt nouyòk swa. Fak ak koulwa ki chaje lajan sa moun yo fè pou kapab genyen?

V.

Moun yo itilize tchala isit pou ede yo entèprete on evènman ki pase nan vi yo pou te ka jwenn on boul pou yo jwe. Siw reve on bèl bagay, sa gen yon nonb byen patikilye pou li nan tchala. Pa egzanp siw reve wap marye se 25 59. Kidonk avanw jwe fòk ou konsilte tchala pouw wè si rèv ou te fè, saw te reve an siw ap jwenn boul pou li. Gen moun ki konn jwe revè nonm yo te jwe avan key o pat genyen. Pa gon teknik pouw genyen vre. Men teknik ou itilize an bay jwèt lan plis sans pou ou.

Pou nou fini, nou ap di chak grenn detay sa yo rann jwèt lotri reprezante plis ke yon jwèt pou ayisyen sitou pou sa ki nan mizè yo.

Contactanos!

(407) 874-7898